czwartek, 22 września 2011

System i wymiar czasu pracy 


Czas, w który pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu, które zostało mu wyznaczone do wykonywania pracy nazywany jest czasem pracy.


Pracownik, który świadczy pracę u danego pracodawcy, musi wiedzieć ile godzi jest zobowiązany przepracować na jego rzecz. Ustala się to przez obliczenie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym

Pamiętaj! Okres rozliczeniowy jest to odcinek czasu, który obejmuje tygodnie lub miesiące pracy, na które jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca każdego pracownika.

Jak oblicza się wymiar czasu pracy?


Należy to zrobić mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni, które przypadają w okresie rozliczeniowym, a następnie dodać do otrzymanej liczby godzin wynik mnożenia 8 godzin praz liczby dni, które pozostały do końca okresu rozliczeniowego, które przypadają od poniedziałku do piątku.


Pamiętaj! Ilość godzin, które powinien przepracować pracownik niepełnoetatowy w danym okresie rozliczeniowym, ulega proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do wymiaru jego etatu.

Pracodawca, gdy posiada ustalony wymiar czasu pracy na dany kres rozliczeniowy, rozkłada go na poszczególne dni pracy. 

Pamiętaj ! Pracodawca ustalając grafik, musi uwzględnić, ze w Polsce pracownik:
 • nie może świadczyć pracy przez więcej niż 8 godzin na dobę (praca wykonywana po 8 godzinach jest pracą w godzinach nadliczbowych);

  Przez przeciętność rozumiemy, że liczba godzin w poszczególnych tygodniach okresy rozliczeniowego nie musi być zawsze równa 40 godzinom (może być tych godzin mniej, może być więcej) byleby tylko praca przekraczająca 40 godzin w jednym tygodniu była zrównoważona odpowiednio krótszą pracą w innym tygodniu.


  Nie każdy pracownik świadczy pracę w podstawowym systemie czasu pracy tj. po 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Podstawowy system czasu pracy jest punktem odniesienia dla innych systemów czasu pracy, które mogą przewidywać krótszy bądź dłuższy wymiar czasu pracy

  Równoważny system czasu pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, ale nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca. Można go stosować w sytuacji, gdy jego wprowadzenie uzasadnione jest rodzajem pracy lub organizacją.

  Równoważny system pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, ale nie więcej niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca. Stosuje się go przy pracach, które polegają na dozorze urządzeń lub związanych częściowym pozostawaniem w pogotowiu pracy.

  Równoważny system pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca. Stosuje się go przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz do pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych.

  System czasu pracy w ruchu ciągłym, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 tygodni. Jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. System stosuje się przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane oraz gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.

  Przerywany system czasu pracy, który przewiduje, według ustalonego rozkładu - nie więcej niż jedna przerwę w pracy w ciągu doby. Nie może ona trwać dłużej niż 5 godzin i nie jest wliczana do czasu pracy. Pracownikowi za czas tej przerwy przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

  Zadaniowy system czasu pracy, w którym czas pracy ustalany jest za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez danego pracownika lub grupę pracowników.

  Pracodawca po porozumieniu się z pracownikiem, ustala czas, który jest niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Ilość oraz rozmiar zadań należy tak ustalić, by pracownik miał możliwość wykonać je w czasie nie dłuższym niż 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

  Pamiętaj! Zadaniowy system czasu pracy może być wprowadzony, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją albo miejscem wykonywania pracy.

  System skróconego tygodnia pracy, który może być stosowany na pisemny wniosek pracownika. Dopuszczalne w nim jest wykonywanie pracy prze mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca. 

  System pracy weekendowej, który można wprowadzić na pisemny wniosek pracownika. Praca wtedy świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Dopuszcza się również przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca.

  System skróconego czasu pracy, który wprowadza się dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia. Polega to na ustanowieniu przerw w pracy, które wliczane są do czasu pracy (w taki sposób skraca się czas pracy przy pracy monotonnej lub pracy w ustalonym tempie) lub obniżeniu norm czasu pracy.

  Pamiętaj ! Obowiązkiem pracodawcy w każdym systemie czasu pracy jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy oraz dobowych i tygodniowych odpoczynków.


  0 komentarze:


  Popularne posty

  Archiwum bloga

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika