piątek, 9 września 2011

Umowy o pracę 


Wyróżniamy następujące umowy o pracę:

 • umowę o pracę na okres próbny;
 • umowę o pracę na czas określony;
 • umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • umowę o pracę na czas określony zawartą w celu zastępstwa pracownika.  Umowę o pracę na okres próbny

  Jest to umowa, która ma na celu sprawdzeniem przydatności pracownika do wykonywania danego rodzaju pracy. Może być zawarta przed umową na czas nieokreślony lub jedną z umów terminowych.
  Pamiętaj ! Umowa o pracę na czas próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, a pracodawca nie może zatrudniać danego pracownika na podstawie kolejnych umów o pracę na okres próbny.

  Umowa o pracę na czas określony

  Jedna z terminowych umów o pracę. Jest rozwiązywana z upływem końcowego terminu, który wskazany jest w umowie o pracę bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze stron stosunku pracy.

  Pamiętaj ! Regułą jest określenie tego terminu poprzez wskazanie konkretnej daty (np. umowa o pracę na czas określony od 1.03.2011 r. do 31.12.2011 r.). Jednak formalnie można bez przeszkód podawać jako datę końcową trwania umowy określone zdarzenie, które skutkuje ustaniem stosunku pracy (np. umowa o pracę na czas określony od 1.03.2011 r. do dnia likwidacji spółki i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców).

  Założeniem umowy o pracę na czas określony jest istnienie stosunku pracy przez pewien z góry oznaczony czas.

  Pamiętaj ! Dlatego, co do zasady strony nie mają możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem. Wyjątkiem jest umowa zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie strony dopuściły w umowie o pracę (lub w późniejszym aneksie), że umowa może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  Każda umowa o pracę na czas określony może być także rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację, a także gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na zasadach, które są określone w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych.

  Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Ta umowa o pracę nie określa końcowego terminu jej trwania. Zakłada ona stałość istnienia stosunku pracy oraz zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę.

  Pracodawca, który będzie chciał wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony musi wskazać przyczyny, które uzasadniają jej rozwiązanie.

  Pamiętaj ! Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać zmieniona na umowę o pracę czas określony wyłącznie za zgodą pracownika. Pracodawca nie może też bez porozumienia z pracownikiem dokonać zmiany rodzaju zawartej umowy o pracę.

  Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Odmiana umowy terminowej. Zawierana jest na okres, który jest potrzebny do zrealizowania określonego zadania (np. umowa o pracę zawarta na czas przeprowadzenia inwentaryzacji).

  Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy zostaje rozwiązana z chwilą wykonania umówionej pracy i nie można jej wcześniej wypowiedzieć - wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz zwolnień, które są przeprowadzone w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych.

  Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

  Szczególna odmiana umowy o pracę na czas określony. Jest zawierana w celu zastępstwa nieobecnego pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. umowa zawarta na czas nieobecności w pracy pracownika z powodu przebywania na urlopie wychowawczym).

  Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika rozwiązywana jest z chwilą powrotu zastępowanego pracownika do pracy.

  Pamiętaj ! Dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem.  0 komentarze:


  Popularne posty

  Archiwum bloga

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika