sobota, 17 września 2011


Wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę 


Pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy ma obowiązek niezwłocznie i niezależnie od jakichkolwiek okoliczności (w tym np. rozliczenia z kasą zakładu pracy) wydać pracownikowi świadectwo pracy.Powinno ono zawierać dane, które dotyczą:

 • okresu oraz rodzaju wykonywanej pracy;

 • zajmowanych stanowisk;

 • trybu rozwiązania umowy o pracę lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (należy także wskazać podstawę prawną);

 • inne informację, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego, które dotyczą:

 • wymiaru czasu pracy pracownika;
 • urlopu wypoczynkowego, który wykorzystał pracownik w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystania dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia albo świadczenia, które jest przewidziane przepisami prawa pracy;
 • należności ze stosunku pracy, które zostały uznane i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia, w którym ustał stosunek pracy, z powodu braku środków finansowych;
 • okresu, w którym pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego oraz podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystania urlopu wychowawczego;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat;
 • okresu, za który pracownik ma prawo do odszkodowania w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • okresów nieskładkowych, które zostały uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty np. zasiłków chorobowych lub opiekuńczych.

Poza tym świadectwo pracy powinno zawierać  wzmiankę o ewentualnym zajęciu
wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj! Na żądanie pracownika w świadectwie pracy pracodawca podaje także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych kwalifikacjach.

Jeżeli pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy z błędnymi informacjami, to może on w ciągu 7 dni od jego otrzymania wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca odmawia sprostowania świadectwa pracy, to pracownik może w ciągu kolejnych 7 dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy, a gdy pracownik z powodu niewydania w terminie lub wydania niekompletnego świadectwa pracy, doznał szkody, to ma prawo do odszkodowania.

Przysługujące pracownikowi odszkodowanie jest równe wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni. Odszkodowanie należy obliczyć według zasad, które są stosowane przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy, w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Może je wydać bezpośrednio pracownikowi lub osobie, która jest przez niego pisemnie upoważniona, a gdy nie jest to możliwe, to powinien je doręczyć za pośrednictwem poczty lub w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustal stosunek pracy.


0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika